Ons team


Even voorstellen

Oprichtster & spreekster

Astrid Feddes

Astrid Feddes is getrouwd met Jaap en samen hebben ze twee dochters en een zoon. Als gezin woonden ze in Zweden, China en Canada en momenteel in Maastricht. Jarenlang is zij actief geweest in genezings- en bevrijdingspastoraat en het leiden van een gemeente. Astrid is medeoprichtster van Credo Ministries, een stichting die o.a. actief is in de opvang van (t)huisloze jongeren. Daarnaast geeft ze mede leiding aan evangelisatie campagnes (Gospel Music Festivals) in Aziƫ. De afgelopen jaren heeft zij vol passie leiding gegeven aan de Vrij Zijn vrouwenconferenties. Astrid spreekt regelmatig op diverse conferenties in binnen en buitenland. In november 2015 heeft zij de stichting Destined to Reign opgericht om vrouwen toe te rusten en vrij te zetten in de bestemming die God voor hen heeft. Haar droom en gebed is dat iedere vrouw beseft dat ze uniek en waardevol is en dat ze haar koninklijke opdracht oppakt om impact en transformatie te brengen in haar omgeving.

Spreekster

Esther Vorsterman

Esther Vorsterman van Oijen is getrouwd met Eduard en samen zijn ze gezegend met drie prachtige kinderen. Na jarenlang actief te zijn geweest binnen haar gemeente in pastoraat, vrouwenwerk, huisgroep leiden, gebedswerk en pionieren in het leiderschapsteam, is ze nu voornamelijk actief buiten de gemeente. Als veelgevraagd spreekster is ze te horen en te zien op conferenties, vrouwendagen, in diverse kerken en op de tv bij Family7 in het programma Transparant. Ze is tevens ambassadeur van Compassion omdat ze een stem wil zijn voor hen die geen stem hebben. Haar missie is vrouwen wakker maken, aanvuren en tevoorschijn roepen zodat ze mogen gaan opstaan en gaan schitteren zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Haar passie is om op unieke wijze Gods bevrijdende liefde uit te delen en hierdoor grondgebied voor Gods Koninkrijk te vergroten.

Spreekster

Jannie Kloosterman

Jannie Kloosterman is oprichtster van Stichting Geopendedeur, van waaruit christen gemeente Doorbraak ontstaan is, waar zij voorgangster van is. Ook organiseert zij conferenties en geeft zij onderwijs aan (aankomende) leiders in binnen en buitenland. Haar hart gaat uit om het evangelie van Jezus Christus te brengen in de wereld. Vanuit haar persoonlijke ervaringen wil zij andere vrouwen weer bemoedigen om nooit op te geven, al kijkt de dood je in de ogen. Haar visie voor de vrouw is dan ook, dat de vrouw in alle zelfvertrouwen gaat ontdekken wie zij in het Koninkrijk van God is. Jannie Kloosterman staat bekent om haar enthousiaste en vurige preken.

Gebedsleidster

Greetje van den Berg

Greetje van den Berg woont in Sliedrecht en is gehuwd met Piet. Samen zijn ze gezegend en dankbaar voor hun negen, inmiddels, gehuwde kinderen en heel blij met hun ruim twintig kleinkinderen. Het grootste deel van haar leven kenmerkte zich door de zorg voor het gezin en het ondersteunen van haar man in het mee leiding geven in een plaatselijke gemeente. De laatste 15 jaren is ze vooral actief geweest op het gebied van innerlijke genezing en (bevrijdings)pastoraat, het leiden van vrouwen encounterweekenden en vrouwenkringen. Ze heeft een hart voor vrouwen en het verlangen om ze vrij te zetten van alles wat hen bindt en vasthoudt, ze toe te rusten en te stimuleren om in hun bestemming te komen. Ook heeft zij op conferenties met vreugde en enthousiasme jarenlang diverse gebedsteams mogen leiden o.a. de laatste jaren het gebedsteam tijdens de Vrij Zijn Zomerweek. De visie van Destined to Reign sluit aan bij haar passie om vrouwen te dienen en vrij te zetten, zodat ze kunnen worden wie ze zijn in Christus.