Ons beleidsplan


Beleidsplan

Stichting Destined To Reign

Naam en contact gegevens van de instelling:
Stichting Destined to Reign
Prins Frederiklaan 3
3832 GD Leusden
Email : info@destinedtoreign.nl
Website: www.destinedtoreign.nl

KvK nummer: 65232933
ANBI Geregistreerd
RSIN/fiscaal nummer: 8560.30.958
Bezoek/Postadres: Prins Frederiklaan 3, 3832 GD Leusden

Oprichters
Astrid & Jaap Feddes

Bestuurssamenstelling
Jaap Feddes, voorzitter
Lineke Blijdorp, secretaris
Delphine Gauvain-Trescazes, algemeen bestuurslid

MEDIA
Crossroads International B.V.
KvK nummer: 55071228
RSIN/fiscaal nummer: 851554647
Postadres: Prins Frederiklaan 3, 3832 GD Leusden

BELEIDSPLAN 2019-2021 

Doelstelling
Destined to Reign wil zich inzetten om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden en wil mensen van alle leeftijden in binnen- en buitenland inspireren, motiveren en activeren zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest en zo het koninkrijk van Jezus zichtbaar maken in hun directe omgeving. Destined to Reign wil zich tevens inzetten voor mensen in nood in de meest brede zin van het woord.

Werkzaamheden
Conferenties
In de komende jaren zullen we ons verder gaan oriënteren op de mogelijkheden die we hebben om de conferenties/conferenties online verder uit te breiden in binnen- en buitenland.

Trainingen en onderwijs
Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen en voorbereiden van het geven van trainingen en onderwijs met thema’s als: de Heilige Geest, koninkrijk principes, dienend leiderschap en mentorschap. Ook kunnen trainingen en/of onderwijsdagen op aanvraag verzorgd worden.

Media
Medio 2020 willen we een Destined to Reign Youtube kanaal starten om onderwijs/conferenties/thema avonden uit te zenden.

Mission trips
We willen ons mede richten op het opzetten van projecten/missie trips om zo ons uit te strekken naar de gebrokenen van hart, de armen, wezen en weduwen en hen praktisch te helpen.

Spreekbeurten
Op uitnodiging van kerken, gemeenten, bijbelscholen of andere organisaties kunnen er spreekbeurten en onderwijssessies verzorgd worden.

Communicatieplan
De stichting zal periodiek een digitale nieuwsbrief sturen. Deze nieuwsbrief bevat een korte meditatie en een overzicht van de activiteiten die er in de komende periode zullen plaatsvinden. Iedereen die hierin geïnteresseerd is kan zich via de website aanmelden om deze nieuwsbrief te ontvangen.
Regelmatig zal er een vrijwilligersmail worden verstuurd. In deze mail ontvangen alle vrijwilligers die binnen Destined to Reign regelmatig actief zijn informatie over geplande activiteiten, actuele ontwikkelingen en nieuws binnen het team.

Tevens zal er tenminste eenmaal per jaar een vrijwilligers team dag georganiseerd worden voor teambuilding, evaluatie, vooruit blikken etc..

Organisatiestructuur
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen, een voorzitter, een secretaris /penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur draagt samen met de oprichters de geestelijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen de stichting Destined to Reign. Zij zijn aangesteld om het bijbels fundament en de visie/missie te bewaken en te bewaren.

Staf
De staf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie, de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling en aanstelling van (nieuwe) medewerkers. Het is haar verantwoordelijkheid om door inspirerend, motiverend en dienend leiderschap de visie te kunnen communiceren naar het bestuur, medewerkers en vrijwilligers zodat deze achter de visie kunnen staan.

Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Medewerkers
De stichting heeft op dit moment nog geen medewerkers in dienst. Mocht dat in de toekomst gebeuren dan ontvangen zij hiervoor een beloning op basis van een arbeidsovereenkomst.

Vrijwilligers
De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen.

Financieën
Financiële reserve
Om de continuïteit van de stichting te garanderen streven we naar het opbouwen van een financiële reserve overeenkomend met de vaste kosten over de periode van 1 jaar.

Fondsenwerving
De stichting beoogt haar fondsen o.a. te werven uit (periodieke) giften en/of betalingen van deelnemers aan onder meer conferenties, trainingen alsmede uit speciale (online) sponsoracties en verkoop van boeken en andere artikelen.

Financiële realisatie

Klik hier voor de jaarrekening van 2023