F.L.Hallo, Naar aanleiding van de trainingsdag afgelopen zaterdag in Leeuwarden en jullie oproep om iets te delen hierbij een deel van mijn verhaal. De dag heeft mij veel gebracht. Het voert te lang om alles te noemen. Tijdens het gebed om de Heilige Geest waarbij ik in tongen ging bidden kreeg ik het beeld van een oog, vlammend, warm, hele diepe blik. Ik was me er niet eens heel bewust van. Meer van het bidden in tongen en andere bijzondere dingen later op de dag (woorden van kennis van of voor een ander). Die avond vertelde ik eea aan mijn man en toen realiseerde ik me wat ik gezien had. Wist nog niet precies wat het betekende, maar uit ervaring weet ik dat God dat wel duidelijk maakt. De volgende dag zongen we in de dienst opw 663: Jezus, redder van mijn ziel, de liefde in uw ogen brandt als vuur. Meteen wist ik, ik heb Jezus in de ogen gekeken. Ook nog opgezocht en in openbaringen staat inderdaad dat Jezus ogen heeft als vlammend vuur.Dan nog iets, iemand van jullie team had een woord van kennis over iemand met opgezette knokkels. Ik twijfelde of dat misschien over mij ging. Maar omdat ze niet opgezet zijn, durfde ik niet te reageren. Wel weet ik nu dat de Heilige Geest mij aanspoorde. Helaas heb ik dat niet kunnen doen. Thuis had ik het erover en waarschijnlijk ging dat wel over mij. Ik heb iets aan mijn huid, bij de knokkels. Al erg lang, mijn moeder heeft het ook en het lijkt erop dat mijn zoontje het ook een beetje heeft. Rode, jeukende huid, bobbeltjes. Ik merk dat ik het vervelend vind voor degene die dit woord van kennis kreeg en hoop op deze manier te laten zien, het klopte, God spreekt. Nogmaals erg beknopt zo via de mail, maar ik weet dat ik dit moet sturen. Heel veel zegen, F.L.