Events

Destined to Reign vrouwenconferentie | Crowned with Glory

Vrouwenconferentie ‘Crowned with Glory’ Haacht, België ‘ …met eer en glorie gekroond.’ Psalm 8:6 Jij bent gekroond met heerlijkheid en eer, met koninklijke waardigheid. Gods heerlijkheid rust op jou! Jij bent Zijn gloriedrager en Zijn heerlijkheid wordt door jou heen geopenbaard. We willen je dez...

Read more and registration